Darganfod Cyfarthfa 


Gorwedd Parc Cyfarthfa, a gaiff ei ddisgrifio fel trysor coron Merthyr Tudful, wrth droed y Bannau Brycheiniog.

Mae’r parc yn cynnwys Castell ysblennydd o’r 19eg ganrif, cyffiniau prydferth, Amgueddfa ac Oriel Gelf, Model Rheilffordd, Playzone a llawer iawn rhagor, felly mae’n cynnig diwrnod gwirioneddol gyffrous i’r teulu cyfan boed glaw neu hindda!

Cyfarthfa Folding Leaflet Final And Printed Welsh

Cliciwch ar yr eiconau isod am ragor o wybodaeth am gyfleusterau’r parc... 

 More Information


Plan your visit!

Make the most of your visit, get some handy tips on planning
your visit to Cyfarthfa Park & Museum

Plan Your Visit

How To Find Us

Get all the information you need on how to find us,
from directions to opening hours

More Info

© Merthyr Tydfil County Borough Council.