Canolfan Cyfarthfa 

 

Caffi

Dewch am baned o de neu goffi a bwyd wrth fwynhau cyffiniau hardd Parc Cyfarthfa. Mae’r caffi ar agor o fis Ebrill i fis Medi.

Ystafelloedd cyfarfod ar gael i’w llogi

Mae dwy ystafell gyfarfod o’r radd flaenaf yn y Ganolfan Ymwelwyr y gellir hefyd eu defnyddio fel un ystafell fawr ar gyfer 72 o bobl ar gynllun theatr.

Mae’r ystafelloedd yn elwa ar ffenestri o’r nenfwd o’r llawr sy’n rhoi’r dewis o olau naturiol neu ddefnydd llenni tywyllu yn ystod eich cyfarfod.

Mae’r Ganolfan hefyd ar gael i’w llogi’n breifat ac mae’n lleoliad perffaith i ddathlu pen-blwydd, seremoni bedydd, pen-blwydd priodas! Edrychwch ar y galeri lluniau isod i weld sut y gellir trawsnewid yr ystafell.

I wirio argaeledd neu i gadw ystafell, ffoniwch (01685) 727047 neu ebostiwch museum@merthyr.gov.uk

How To Find Us

Get all the information you need on how to find us,
from directions to opening hours

More Info

Plan your visit!

Make the most of your visit, get some handy tips on planning
your visit to Cyfarthfa Park & Museum

Plan Your Visit

© Merthyr Tydfil County Borough Council.