BWYSIG

Cyfarthfa Castle & Park are currently closed to the public. We will update this information when it changes. Keep Safe

X

 Archwilio Parc Cyfarthfa 


 

Digwyddiadau.

Digwyddiadau yng Nghyfarthfa – Edrychwch ar y digwyddiadau ym Mharc, Castell ac Amgueddfa Cyfarthfa.

- Learn more -

 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Sblasio a Chwarae

Mae’r Pad Sblasio modern hwn yn gyfleuster chwarae rhyngweithiol o’r radd flaenaf sy’n sicr o roi oriau o hwyl i bawb

- Learn more -


Oriau Agor COVID 19

MAE'R HOLL ADEILADAU AR GAU AR HYN O BRYD, OHERWYDD Y PANDEMIG CORONAFIRWS

Digwyddiadau

“Plans for a greater Merthyr Tydfil within an invigorated South East Wales” - Ebr 21, 2020

Darlith “Plans for a greater Merthyr Tydfil within an invigorated South East Wales” gan Geraint Talfan-Davies

Event Details

Braslunio'r Corff - Ebr 23, 2020

Cynghorir archebu uwch gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal yn The Bothy (yn agos at y tai gwydr, y tu ôl i Gastell Cyfarthfa), Parc Cyfarthfa CF47 8RE. (Parcio am ddim, gyda mynediad hawdd) Cost: £ 9 y pen

Event Details

Mai 2 - Creu Gwawdlun: Gyda'r artist Beano Rianne Rowlands - Mai 2, 2020

Mai 2 - Creu Gwawdlun: Gyda'r artist Beano Rianne Rowlands Celf gwawdlun yw un o'r ffurfiau celf mwyaf poblogaidd a thanradd. Dewch i adael i'r artist Beano Rianne Rowlands eich tywys trwy'r pethau sylfaenol o greu eich gwawdlun eich hun. Rhaid archebu. Mae'r gweithdy'n costio £15.00 y pen (na ellir ei ad-dalu). Darperir yr holl ddeunyddiau. Yn dechrau am 2:00yh. Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau ar y we Facebook: @cyfarthfa gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@wellbeingmerthyr.co.uk

Event Details

Mai 27 - 28 - Argraffu-mono y Mabinogion! - Mai 27, 2020

Mai 27 - 28 - Argraffu-mono y Mabinogion! Dewch draw i edrych ar ddelweddau o'r hen chwedlau gwerin Cymreig a ysgrifennwyd yn y Mabinogion a gwnewch brint mono wedi'i ysbrydoli gan y chwedlau i'w cadw. Gweithdy galw heibio felly nid oes angen archebu, gall amseroedd aros amrywio. Yn rhedeg rhwng 11:00 yb - 1: 00 yh a 2:00 yh - 4:00 yh. (Digwyddiad cyfeillgar i blant)

Event Details

Mehefin 20 –Merthyr Tudful yn Lle Diogel: Hanes faciwîs ym Merthyr Tudful - Meh 20, 2020

Mehefin 20 –Merthyr Tudful yn Lle Diogel: Hanes faciwîs ym Merthyr Tudful Ym mis Mehefin 1940 roedd Merthyr Tudful yn croesawu dros 1700 o blant wedi'u gwagio ac roedd mwy i ddod. Bydd y sgwrs eistedd hon yn siarad am y mewnlifiad enfawr hwn o bobl i mewn i Ferthyr Tudful a'u profiadau. Rhaid archebu. Digwyddiad am ddim. Yn dechrau am 2:00yh. Digwyddiad sy’n rhad ac am ddim yn dechrau am 2:00pm. (Digwyddiad ar gyfer oedolion - dros 16 mlwydd oed.) Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau ar y we Facebook: @cyfarthfa gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Event Details

Gorffennaf 18 - Wythnos Archeoleg Prydain - Archeoleg mewn 3D: Gwrthrychau Archeolegol o'r Casgliad yng Nghastell Cyfarthfa - Gorff 18, 2020

Gorffennaf 18 - Wythnos Archeoleg Prydain - Archeoleg mewn 3D: Gwrthrychau Archeolegol o'r Casgliad yng Nghastell Cyfarthfa Dim ond ychydig o'r darganfyddiadau archeolegol sydd yng Nghastell Cyfarthfa yw'r Cilsanws Dagger, gwydr o gaer Penydarren a haearn o weithiau Cyfarthfa. Sgwrs eistedd yw hon, a fydd yn tynnu gwrthrychau mas o achosion a'u storio ac yn adrodd y stori y tu ôl iddynt. Rhaid archebu. Digwyddiad am ddim. Yn dechrau am 2:00yh Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau ar y we Facebook: @cyfarthfa gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Event Details

Gorffennaf 29 - 30 - Symudwyd: Creu eich comic eich hun! - Gorff 29, 2020

Gorffennaf 29 - 30 - Symudwyd: Creu eich comic eich hun! Ym mis Mehefin 1940 symudwyd miloedd o blant i Ferthyr Tudful. Dewch draw i'r gweithdy hwn a darganfod mwy trwy greu eich stribed comig eich hun wedi'i ysbrydoli gan straeon faciwî. Gweithdy galw heibio, manylion isod.

Event Details

Taith dywys gyda William Crawshay – Taith arbennig mewn gwisg - Awst 9, 2020

Taith dywys gyda William Crawshay – Taith arbennig mewn gwisg Ar 9 ac 23 Awst, cyfranogwch mewn taith dywys unigryw o’r amgueddfa a’r oriel gelf gyda William Crawshay. Teithiau’n dechrau am 2:00pm ar 9 ac 23 Awst. Taith galw i mewn felly bydd angen archebu. Codir tâl mynediad sylfaenol. Tâl mynediad yn daladwy ar y dydd.

Event Details

Awst 12 - 13 - Doliau a Môr-ladron Papur! - Awst 12, 2020

Awst 12 - 13 - Doliau a Môr-ladron Papur! 80 mlynedd yn ôl, pan ddaeth llawer o blant faciwîs i Ferthyr Tudful roedd llawer ohonynt yn chwarae gyda theganau papur. Dewch draw i ddarganfod mwy a gwneud dol neu fôr-leidr i'w gadw. Gweithdy galw heibio, manylion isod.

Event Details

Celf Cydosodiad: Cyflwyniad i greu gwaith celf unigryw - Awst 22, 2020

Awst 22 - Celf Cydosodiad: Cyflwyniad i greu gwaith celf unigryw Daeth yr arlunydd enwog Arthur Giardelli i Ferthyr Tudful 80 mlynedd yn ôl eleni. Ei dechneg o chwilio yn yr awyr agored, dod o hyd i ac ailddefnyddio gwrthrychau naturiol ar gyfer gwaith celf yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer y gweithdy hwn. Darganfyddwch bopeth am ei hanes ac am gelf cydosod, wrth greu eich gwaith celf unigryw eich hun

Event Details

Awst 26 a 27 - Creu llyfr fflip gwych! - Awst 26, 2020

Awst 26 a 27 - Creu llyfr fflip gwych! Roedd yn anodd dod o hyd i deganau yn ystod yr Ail Ryfel Byd felly gwnaeth plant eu rhai eu hunain. Dewch i greu eich llyfr fflip eich hun wedi'i ysbrydoli gan y 1940au. Gweithdy galw heibio, manylion isod. Mae gweithdai galw heibio yn rhedeg rhwng 11:00yb - 1:00yh a 2:00yh - 4:00yh. Nid oes angen archebu, gall amseroedd aros amrywio. Yn addas ar gyfer plant o bob oed. Mae gweithdai galw heibio yn rhedeg rhwng 11:00yb - 1:00yh a 2:00yh - 4:00yh. Nid oes angen archebu, gall amseroedd aros amrywio. Yn addas ar gyfer plant o bob oed. Mae ffioedd mynediad safonol yn berthnasol, gwiriwch cyfarthfa.com am fanylion ffioedd. Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalen - Gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@wellbeingmerthyr.co.uk

Event Details

Medi 5 (Drysau ar agor) - Arddangosfa Fawr 1880 ym Merthyr Tudful - Medi 5, 2020

Medi 5 (Drysau ar agor) - Arddangosfa Fawr 1880 ym Merthyr Tudful Ym 1880, agorwyd yr arddangosfa fwyaf o gelf a gwrthrychau hanesyddol yn y Drill Hall ym Merthyr Tudful. Bydd y sgwrs eistedd hon yn adrodd hanes yr arddangosfa a sut arweiniodd at sefydlu Amgueddfa Castell Cyfarthfa. Bydd gwrthrychau gwreiddiol yr arddangosfa yn cael eu dwyn mas o'u storfa a'u dangos. Rhaid archebu. Digwyddiad am ddim. Yn dechrau am 2:00yh.

Event Details

“History of Merthyr Tydfil in Ten People” gan Joe England - Medi 15, 2020

Darlith “History of Merthyr Tydfil in Ten People” gan Joe England

Event Details

“Wales in 100 Objects” gan Andrew Green - Hyd 20, 2020

Darlith “Wales in 100 Objects” gan Andrew Green. Llyfr ar gael yn Gymraeg: Cymru mewn 100 Gwrthrych

Event Details

Teithiau Ysbrydion Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa - Hyd 22, 2020

FULLY BOOKED! 22 a 23 Hydref - Teithiau Ysbrydion Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa Taith dywys yng ngolau fflach lamp o amgylch Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa. Bydd straeon ysbryd yn cael eu hadrodd yn ogystal â’r pethau rhyfedd hynny sydd wedi digwydd yn y castell dros y degawdau. Bydd cyfle i chi wneud eich archwiliadau goruwchnaturiol eich hun. NODWCH: Bydd y teithiau’n cael eu cynnal yn yr Amgueddfa yn unig. Y daith yn dechrau am 7:00pm – 8:30pm a 9:00pm – 10:30pm ar y ddau ddyddiad. Y pris yw £10.00 y pen (dim ad-daliad.) Mae archebu’n hanfodol. (Digwyddiad ar gyfer oedolion – dros 16 oed.)

Event Details

Hydref 27 - 31 - Helfa Calan Gaeaf! - Hyd 27, 2020

Hydref 27 - 31 - Helfa Calan Gaeaf! Cymerwch ran yn ein helfa Calan Gaeaf trwy'r amgueddfa ac ennill gwobr! Am daflen ateb helfa ewch i'r dderbynfa wrth gyrraedd. Yn digwydd pan fydd yr adeilad ar agor; gwiriwch yr amseroedd agor.

Event Details

Hydref 30 a 31 - Golygfa Bop Calan Gaeaf! - Hyd 30, 2020

Hydref 30 a 31 - Golygfa Bop Calan Gaeaf! Dewch draw i greu olygfa Calan Gaeaf tywynnu-yn-y-tywyllwch 'pop-up'. Gweithdy galw heibio, manylion isod. Gweithdy galw i mewn felly does dim angen archebu. Gall amseroedd aros amrywio. Rhedeg o 11:00am-1:00pm a 2:00pm-3:30pm.

Event Details

Tachwedd 14 - Eirth, Ysgyfarnogod a lleill Nadoligaidd! Gweithdy Crefft Ffeltio Nodwyddau - Tach 14, 2020

Tachwedd 14 - Eirth, Ysgyfarnogod a lleill Nadoligaidd! Gweithdy Crefft Ffeltio Nodwyddau Er mwyn eich helpu i fynd i hwyl yr ŵyl yn gynnar, dewch i'r gweithdy crefft ffelt hwn a chreu eich anifail Nadoligaidd eich hun. Rhaid archebu. Mae'r gweithdy'n costio £15 y pen (na ellir ei ad-dalu). Darperir yr holl ddeunyddiau. Yn dechrau am 1:00 yr hwyr. (Digwyddiad Oedolion - dros 16 oed). Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau ar y we Facebook: @cyfarthfa gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Event Details

Barddoniaeth gan Mike Jenkins - Tach 17, 2020

Barddoniaeth gan Mike Jenkins

Event Details

Gwneud Torchau Nadolig Fictoraidd - Rhag 5, 2020

Gwneud Torchau Nadolig Fictoraidd Gwnewch Dorch Fictoraidd glasurol gan ddefnyddio dail bythwyrdd, ffres. Mae archebu yn hanfodol. Pris y gweithdy yw £15.00 y pen (dim ad-daliad.) Darperir yr holl ddeunyddiau. Dechrau am 1.30pm. (Gweithdy celf ar gyfer oedolion.)

Event Details

12, 13, 19 a 20 Rhagfyr – Siôn Corn yn y Castell! - Rhag 12, 2020

12, 13, 19 a 20 Rhagfyr – Siôn Corn yn y Castell! Mae Siôn Corn yn dod i’w hoff Gastell! Dewch i gwrdd ag ef a chyfranogwch mewn gweithgareddau celf a chrefft Nadoligaidd. Mae archebu’ch lle’n hanfodol. Mae’r pris yn £4.50 ar gyfer pob plentyn (dim ad-daliadau. Oedolion am ddim ac mae’r pris yn cynnwys crefft ac anrheg.) Bydd sesiynau’n cael eu rhedeg rhwng 12:00pm a 4:00pm, felly cysylltwch â’r amgueddfa er mwyn gwirio argaeledd ac archebu sesiwn. Nifer cyfyngedig o docynnau. (Digwyddiad sy’n addas ar gyfer plant)

Event Details

 

 

Croeso i Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Ni chaniateir hedfan dronau ar dir Parc Cyfarthfa heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan naill ai Lles Merthyr / Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 

Oriau Agor

MAE'R HOLL ADEILADAU AR GAU AR HYN O BRYD, OHERWYDD Y PANDEMIG CORONAFIRWS

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

 • 1af Ebrill - 30ain Fedi:
 • Dydd Llun – Dydd Gwener: 10yb - 5yh
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 5yh
 •  
 • 1af Hydref - 31ain Fawrth:
 • Dydd Llun: Ar Gau
 • Dydd Mawrth – Dydd Gwener: 10yb - 4yh
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 4yh
 •  
 • AGORIAD Y NADOLIG (2019):
 • Noswyl Nadolig: 10- 1yh
 • Dydd Nadolig: Ar Gau
 • Dydd San Steffan: Ar Gau
 • Dydd Calan: Ar Gau

 

 • Ffioedd Mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf

Oedolion (16 a throsodd): £2.20

Consesiynau: £1.10

Dan 16: Am ddim

 

 • Parc Cyfarthfa
 • Ar agor: 6yb tan:
 • Ionawr: 4.45yh
 • Chwefror: 5.15yh
 • Mawrth: 6.15yh
 • Ebrill: 7.45yh
 • Mai: 8.45yh
 • Mehefin: 9.45yh
 • Gorffennaf: 9.15yh
 • Awst: 8.45yh
 • Medi: 7.15yh
 • Hydref: 6.30yh
 • Tachwedd: 5.15yh
 • Rhagfyr: 4.45yh

 

 • Canolfan Cyfarthfa

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Llun - Sul: 11yb - 7yh.

 

 • Rheilffordd Fân

Am fwy o wybodaeth ewch i www.merthyrtydfilmes.org.uk

 

 • Bwthyn Joseph Parry

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Sadwrn a Sul: 2yh - 5yh

Lun - Gwener: Trwy apwyntiad

1af Hydref - 31af Mawrth:

Trwy apwyntiad

Trip Advisor


Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth