Cysylltwch â Ni 


If you have any questions or comments, or if you would like to contact us for a quote, please use the form below and we will get back to you as soon as possible.
  • Parc Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE
  • +44 01685 727371 

    Croesawn alwadau yn y Gymraeg

  • museum@merthyrleisuretrust.co.uk - www.cyfarthfa.comGwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Beth Sy 'Mlaen

Dewch i weld beth sy'n digwydd ym Mharc a Chastell Cyfarthfa.

Mwy o wybodaeth