Archwilio Parc Cyfarthfa 


 

Digwyddiadau.

Digwyddiadau yng Nghyfarthfa – Edrychwch ar y digwyddiadau ym Mharc, Castell ac Amgueddfa Cyfarthfa.

- Learn more -

 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Sblasio a Chwarae

Mae’r Pad Sblasio modern hwn yn gyfleuster chwarae rhyngweithiol o’r radd flaenaf sy’n sicr o roi oriau o hwyl i bawb

- Learn more -


Croeso i Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

 

Digwyddiadau

Y 100 Mlynedd Cyntaf o Ffotograffiaeth: Sgwrs eistedd gan Dr. Michael Pritchard - Chwef 8, 2020

Y 100 Mlynedd Cyntaf o Ffotograffiaeth: Sgwrs eistedd gan Dr. Michael Pritchard Mae Dr Michael Pritchard, Cyfarwyddwr Addysg y Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol, yn edrych ar sut y newidiodd ffotograffiaeth dros ei gan mlynedd gyntaf, o'i chyflwyno ym 1839 trwy'r camerâu a'r offer, y prosesau a'r delweddau a wnaed gan ffotograffwyr. Mae ffioedd mynediad safonol yn berthnasol. Mae archebu'n hanfodol. Yn dechrau am 2:00yh For information on entrance fees and opening times or to book, contact us or visit our Facebook: @cyfarthfa website: www.Cyfarthfa.com Phone: 01685 727371 E-mail: museum@wellbeingmerthyr.co.uk

Event Details

Dal y Crawshays: Creu llun unigryw i'w gadw! - Chwef 19, 2020

Dal y Crawshays: Creu llun unigryw i'w gadw! Dewch draw i greu copïau Cyanotype o ffotograffau Robert Crawshay. Galwch heibio ac edrychwch ar luniau wahanol sy'n cael eu harddangos, i ysbrydoli'ch creadigaeth eich hun. Gweithdy galw heibio, manylion isod.

Event Details

Merched Pwll gan Hilary Barry - Maw 3, 2020

Mae canolbwynt yr arddangosfa yn cynnwys 12 portread “Merched Pwll” gan Hilary Barry, yn seiliedig ar y ffotograffau a dynnwyd gan William Clayton.

Event Details

Arddangosfa Gelf Agored Castell Cyfarthfa 2020 - Maw 17, 2020

17 Mawrth– 14 Mehefin – Arddangosfa Gelf Agored Castell Cyfarthfa 2020 Os hoffech gyfranogi a chyflwyno darn o gelf, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod ac e-bostiwch neu ffoniwch am ragor o wybodaeth. Ffioedd mynediad safonol yn gymwys, gwiriwch amseroedd agor

Event Details

Theatr Bwni Pasg! - Ebr 8, 2020

Ebrill 6 - 12 - Theatr Bwni Pasg! Roedd gwneud theatr deganau yn boblogaidd yn ystod oes Fictoria. Dewch draw i greu eich theatr thema Pasg eich hun i'w chadw. Gweithdy galw heibio, manylion isod.

Event Details

Ebrill 16 - 17 - Gwnewch eich cwpan te a soser papur eich hun! - Ebr 16, 2020

Ebrill 16 - 17 - Gwnewch eich cwpan te a soser papur eich hun! Mae gan Gastell Cyfarthfa gasgliad anhygoel o gerameg, o tebotau i blatiau a phopeth rhyngddynt. Dewch draw i greu eich cwpan te a'ch soser eich hun mas o bapur wedi'i ysbrydoli gan ein casgliad. Gweithdy galw heibio, manylion isod.

Event Details

See More Events

 

 

Oriau Agor

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

 • 1af Ebrill - 30ain Fedi:
 • Dydd Llun – Dydd Gwener: 10yb - 5yh
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 5yh
 •  
 • 1af Hydref - 31ain Fawrth:
 • Dydd Llun: Ar Gau
 • Dydd Mawrth – Dydd Gwener: 10yb - 4yh
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 4yh
 •  
 • AGORIAD Y NADOLIG (2019):
 • Noswyl Nadolig: 10- 1yh
 • Dydd Nadolig: Ar Gau
 • Dydd San Steffan: Ar Gau
 • Dydd Calan: Ar Gau

 

 • Ffioedd Mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf

Oedolion (16 a throsodd): £2.20

Consesiynau: £1.10

Dan 16: Am ddim

 

 • Parc Cyfarthfa
 • Ar agor: 6yb tan:
 • Ionawr: 4.45yh
 • Chwefror: 5.15yh
 • Mawrth: 6.15yh
 • Ebrill: 7.45yh
 • Mai: 8.45yh
 • Mehefin: 9.45yh
 • Gorffennaf: 9.15yh
 • Awst: 8.45yh
 • Medi: 7.15yh
 • Hydref: 6.30yh
 • Tachwedd: 5.15yh
 • Rhagfyr: 4.45yh

 

 • Canolfan Cyfarthfa

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Llun - Sul: 11yb - 7yh.

 

 • Rheilffordd Fân

Am fwy o wybodaeth ewch i www.merthyrtydfilmes.org.uk

 

 • Bwthyn Joseph Parry

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Sadwrn a Sul: 2yh - 5yh

Lun - Gwener: Trwy apwyntiad

1af Hydref - 31af Mawrth:

Trwy apwyntiad


Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth