Archwilio Parc Cyfarthfa 


 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

- Learn more -

 

Parc Cyfarthfa

Mae Parc Cyfarthfa, gyda’i olygfeydd godidog o’r Bannau Brycheiniog yn darparu diwrnod gwych i’r teulu cyfan boed glaw neu hindda!

- Learn more -


Digwyddiadau

 

 

Croeso i Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Mae mynediad i'r Parc yn rhad ac am ddim.

Ffioedd mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf:
Oedolion (16 a throsodd): £2.30
Gostyngiadau: £1.20
Dan 16: Am ddim

Oriau Agor

COVID UPDATE 2
Oriau Agor ar hyn o bryd:
Parc:
Dyddiol 6:00yb - 4:45yh, Ionawr
Dyddiol 6:00yb - 5:15yh, Chwefror
Dyddiol 6:00yb - 6:15yh, Mawrth
Dyddiol 6:00yb - 7:45yh, Ebrill
Dyddiol 6:00yb - 8:45yh, Mai
Dyddiol 6:00yb - 9:45yh, Mehefin
Dyddiol 6:00yb - 9:15yh, Gorffennaf
Dyddiol 6:00yb - 8:45yh, Awst
Dyddiol 6:00yb - 7:15yh, Medi
Dyddiol 6:00yb - 6:30yh, Hydref
Dyddiol 6:00yb - 5:15yh, Tachwedd
Dyddiol 6:00yb - 4:45yh, Rhagfyr
Amgueddfa ac Oriel Gelf:
Yn unol â Chanllawiau'r Llywodraeth Cymru, byddwn ni'n cau ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr nes bydd gwybodaeth bellach.
Ystafelloedd Te Julie
AR GAU YN BRESENNOL
Caffi Canolfan Cyfarthfa:
AR GAU YN BRESENNOL
Canolfan Cyfarthfa:
AR GAU YN BRESENNOL
Bwthyn Joseph Parry:
AR GAU YN BRESENNOL
Rheilffordd Fân:
AR GAU YN BRESENNOL
Am fwy o wybodaeth ewch i

Cyfarthfa Miniature Railway Facebook page

Ni chaniateir hedfan dronau ar dir Parc Cyfarthfa heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan naill ai Lles Merthyr / Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Trip Advisor


Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth