archwilio 


 

Digwyddiadau.

Digwyddiadau yng Nghyfarthfa – Edrychwch ar y digwyddiadau ym Mharc, Castell ac Amgueddfa Cyfarthfa.

- Learn more -

 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Sblasio a Chwarae

Mae’r Pad Sblasio modern hwn yn gyfleuster chwarae rhyngweithiol o’r radd flaenaf sy’n sicr o roi oriau o hwyl i bawb

- Learn more -


Croeso i Parc Cyfarthfa!

Croeso i wefan newydd sbon Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi bellach am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgaredd sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Digwyddiadau

Oriau Agor

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
 • 1af Ebrill - 30ain Fedi

 • Dydd Llun – Dydd Gwener: 10yb - 5yh

 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 5yh

 

 • 1af Hydref - 31ain Fawrth:

 • Dydd Llun: Ar Gau

 • Dydd Mawrth – Dydd Gwener: 10yb - 4yh

 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12yb - 4yh

 

 • Ffioedd Mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf
 • Oedolion (16 a throsodd) £2.20
 • Consesiynau £1.10
 • Dan 16 Am ddim

 

 • Parc Cyfarthfa
 • Ar agor: 6yb tan:
 • Ionawr: 4.45yh
 • Chwefror: 5.15yh
 • Mawrth: 6.15yh
 • Ebrill: 7.45yh
 • Mai: 8.45yh
 • Mehefin: 9.45yh
 • Gorffennaf: 9.15yh
 • Awst: 8.45yh
 • Medi: 7.15yh
 • Hydref: 6.30yh
 • Tachwedd: 5.15yh
 • Rhagfyr: 4.45yh
 •  
 • Canolfan Cyfarthfa
 • 1af Ebrill - 30ain Fedi 
 • Dydd Lun - Dydd Sul 11yb - 7yh.

 

 

 • Bwthyn Joseph Parry
 • 1af Ebrill - 30ain Fedi Sadwrn a Sul 2yh - 5yh
  Lun - Gwener: Trwy apwyntiad
 • 1af Hydref - 31af Mawrth Trwy apwyntiad

How To Find Us

Get all the information you need on how to find us,
from directions to opening hours

More Info

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth

© Merthyr Tydfil County Borough Council.