Archwilio Parc Cyfarthfa 


 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

- Learn more -

 

Parc Cyfarthfa

Mae Parc Cyfarthfa, gyda’i olygfeydd godidog o’r Bannau Brycheiniog yn darparu diwrnod gwych i’r teulu cyfan boed glaw neu hindda!

- Learn more -


Digwyddiadau

Arddangosfa Gelf Agored Castell Cyfarthfa 2020 - Hyd 1, 2020

17 Mawrth– 1 Tachwedd – Arddangosfa Gelf Agored Castell Cyfarthfa 2020 MAE CYFLWYNIADAU I'R CELF AGORED YN CAU NAWR! Ffioedd mynediad safonol yn gymwys, gwiriwch amseroedd agor

Event Details

“Wales in 100 Objects” gan Andrew Green - Hyd 20, 2020

Darlith “Wales in 100 Objects” gan Andrew Green. Llyfr ar gael yn Gymraeg: Cymru mewn 100 Gwrthrych

Event Details

Hydref 27 - 31 - Helfa Calan Gaeaf! - Hyd 27, 2020

Hydref 27 - 31 - Helfa Calan Gaeaf! Cymerwch ran yn ein helfa Calan Gaeaf trwy'r amgueddfa ac ennill gwobr! Am daflen ateb helfa ewch i'r dderbynfa wrth gyrraedd. Yn digwydd pan fydd yr adeilad ar agor; gwiriwch yr amseroedd agor.

Event Details

Hydref 30 a 31 - Golygfa Bop Calan Gaeaf! - Hyd 30, 2020

Hydref 30 a 31 - Golygfa Bop Calan Gaeaf! Dewch draw i greu olygfa Calan Gaeaf tywynnu-yn-y-tywyllwch 'pop-up'. Gweithdy galw heibio, manylion isod. Gweithdy galw i mewn felly does dim angen archebu. Gall amseroedd aros amrywio. Rhedeg o 11:00am-1:00pm a 2:00pm-3:30pm.

Event Details

Tachwedd 14 - Eirth, Ysgyfarnogod a lleill Nadoligaidd! Gweithdy Crefft Ffeltio Nodwyddau - Tach 14, 2020

Tachwedd 14 - Eirth, Ysgyfarnogod a lleill Nadoligaidd! Gweithdy Crefft Ffeltio Nodwyddau Er mwyn eich helpu i fynd i hwyl yr ŵyl yn gynnar, dewch i'r gweithdy crefft ffelt hwn a chreu eich anifail Nadoligaidd eich hun. Rhaid archebu. Mae'r gweithdy'n costio £15 y pen (na ellir ei ad-dalu). Darperir yr holl ddeunyddiau. Yn dechrau am 1:00 yr hwyr. (Digwyddiad Oedolion - dros 16 oed). Am wybodaeth ynghylch prisiau mynediad ac amseroedd agor neu i archebu, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau ar y we Facebook: @cyfarthfa gwefan: www.Cyfarthfa.com Ffôn: 01685 727371 E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Event Details

Barddoniaeth gan Mike Jenkins - Tach 17, 2020

Barddoniaeth gan Mike Jenkins

Event Details

Gwneud Torchau Nadolig Fictoraidd - Rhag 5, 2020

PLEASE NOTE: We at the Museum are still working towards hosting this workshop, but we are unable to take bookings at present until we are fully confident that we have safely reworked the sessions to run in the current climate. We will update here as soon as we are taking bookings. Gwneud Torchau Nadolig Fictoraidd Gwnewch Dorch Fictoraidd glasurol gan ddefnyddio dail bythwyrdd, ffres. Mae archebu yn hanfodol. Pris y gweithdy yw £15.00 y pen (dim ad-daliad.) Darperir yr holl ddeunyddiau. Dechrau am 1.30pm. (Gweithdy celf ar gyfer oedolion.)

Event Details

12, 13, 19 a 20 Rhagfyr – Siôn Corn yn y Castell! - Rhag 12, 2020

PLEASE NOTE: We at the Museum are still working towards hosting this workshop, but we are unable to take bookings at present until we are fully confident that we have safely reworked the sessions to run in the current climate. We will update here as soon as we are taking bookings. 12, 13, 19 a 20 Rhagfyr – Siôn Corn yn y Castell! Mae Siôn Corn yn dod i’w hoff Gastell! Dewch i gwrdd ag ef a chyfranogwch mewn gweithgareddau celf a chrefft Nadoligaidd. Mae archebu’ch lle’n hanfodol. Mae’r pris yn £4.50 ar gyfer pob plentyn (dim ad-daliadau. Oedolion am ddim ac mae’r pris yn cynnwys crefft ac anrheg.) Bydd sesiynau’n cael eu rhedeg rhwng 12:00pm a 4:00pm, felly cysylltwch â’r amgueddfa er mwyn gwirio argaeledd ac archebu sesiwn. Nifer cyfyngedig o docynnau. (Digwyddiad sy’n addas ar gyfer plant)

Event Details

 

 

Croeso i Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Ni chaniateir hedfan dronau ar dir Parc Cyfarthfa heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan naill ai Lles Merthyr / Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 

Oriau Agor

Parc Cyfarthfa
104909728 1557911364374826 1341094076895136834 O
IMG 1344
Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
Ffioedd Mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf

Oedolion (16 a throsodd): £2.20

Consesiynau: £1.10

Dan 16: Am ddim

Welsh Open Times

Open Castle Welsh

  • Canolfan Cyfarthfa - CURRENTLY CLOSED

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Llun - Sul: 11yb - 7yh

 

  • Rheilffordd Fân - CURRENTLY CLOSED

Am fwy o wybodaeth ewch i www.merthyrtydfilmes.org.uk

 

  • Bwthyn Joseph Parry - CURRENTLY CLOSED

1af Ebrill - 30ain Fedi:

Sadwrn a Sul: 2yh - 5yh

Lun - Gwener: Trwy apwyntiad

1af Hydref - 31af Mawrth:

Trwy apwyntiad

Trip Advisor


Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth