Archwilio Parc Cyfarthfa 


 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

Downloadable Content Fun educational activities for you to download and do at home!

- Learn more -

 

Parc Cyfarthfa

Mae Parc Cyfarthfa, gyda’i olygfeydd godidog o’r Bannau Brycheiniog yn darparu diwrnod gwych i’r teulu cyfan boed glaw neu hindda!

- Learn more -


Digwyddiadau

Llunio'r Gorffennol: golwg ar Gasgliad Ffotograffiaeth Castell Cyfarthfa - Medi 19, 2021

Medi 19 & 23 (Drysau Agored) – Llunio'r Gorffennol: golwg ar Gasgliad Ffotograffiaeth Castell Cyfarthfa Y sgwrs eistedd arbennig hon ar gyfer Drysau Agored 2021! Mae gan y Castell gasgliad ffotograffiaeth helaeth ac mae hwn yn gyfle unigryw i weld y lluniau gorau o Merthyr Tudful sydd gennym. Sesiynau'n cychwyn: Medi 19eg, am 1: 30yp Medi 23ain, am 1: 30yp

Event Details

Halloween Hunt! - Hyd 26, 2021

October 26 to 31 – Halloween Hunt! Search the galleries at Cyfarthfa Castle to uncover potion ingredients. When you find them draw what you see and bring your drawings back to reception for a prize!

Event Details

Build your own Monster! - Hyd 30, 2021

October 30 & 31 – Build your own Monster! Create your own monster Halloween decoration by combining heads, feet, body parts and more!

Event Details

Lino Printing Christmas Cards - Tach 27, 2021

November 27 & 28 – Lino Printing Christmas Cards Local artist, William Jones, created some amazing Victorian Christmas Cards and they are the inspiration for this workshop. Come along and get familiar with lino printing techniques and make your own Christmas cards.

Event Details

Make your own Pomander - Rhag 11, 2021

December 11 & 12 – Make your own Pomander The Victorians loved Christmas and for them a citrus Pomander brought the smell of the festive period. Using fresh oranges, cloves, cinnamon and more, come along and create your own Pomander.

Event Details

 

 

Croeso i Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Cyfle Swydd

Mae mynediad i'r Parc yn rhad ac am ddim.

Ffioedd mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf:
Oedolion (16 a throsodd): £2.30
Gostyngiadau: £1.20
Dan 16: Am ddim

Oriau Agor

Archebwch ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen:

Book Now Poster

I archebu tocynnau ar-lein cliciwch YMA

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa:

Ar agor bob dydd 11:00am - 4:00pm (Y fynedfa olaf 3:30pm)

Ffioedd mynediad ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf:

Oedolion (16 a Throsodd): £2.30

Consesiynau: £1.20

Dan 16 oed: Am ddim

 

Ystafell Te Castell Cyfarthfa:

Ar agor bob dydd - 11am - 4pm

(Seddi cyfyngedig ar y safle - tecawê ar gael)

 

 

Parc:

Dyddiol 6:00yb - 4:45yh, Ionawr

Dyddiol 6:00yb - 5:15yh, Chwefror

Dyddiol 6:00yb - 6:15yh, Mawrth

Dyddiol 6:00yb - 7:45yh, Ebrill

Dyddiol 6:00yb - 8:45yh, Mai

Dyddiol 6:00yb - 9:45yh, Mehefin

Dyddiol 6:00yb - 9:15yh, Gorffennaf

Dyddiol 6:00yb - 8:45yh, Awst

Dyddiol 6:00yb - 7:15yh, Medi

Dyddiol 6:00yb - 6:30yh, Hydref

Dyddiol 6:00yb - 5:15yh, Tachwedd

Dyddiol 6:00yb - 4:45yh, Rhagfyr

(Mynediad am ddim) 

 

Caffi Canolfan Cyfarthfa:

Dyddiol 10yb - 4yh

 

 

Canolfan Cyfarthfa:

AR GAU YN BRESENNOL

 

 

Bwthyn Joseph Parry:

AR GAU YN BRESENNOL

 

 

Rheilffordd Fân

Cyfarthfa Miniature Railway Facebook page

 

Ni chaniateir hedfan dronau ar dir Parc Cyfarthfa heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan naill ai Lles Merthyr / Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 

 


Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â Ni

Ein e-bost a rhif ffôn.

Mwy o wybodaeth