Bwyta ac Yfed 

 

Castle Tea Rooms within Cyfarthfa Castle Museum and Art Gallery offers a delicious selection of light bites and sweet treats for visitors to Cyfarthfa. Tour the Museum and stop off for a snack, a delicious lunch or just drop in to enjoy a coffee. (Entrance fees to the Museum do not apply to visitors who only wish to access Castle Tea Rooms.)

Currently open Tuesday- Friday 10am-3.30pm and Saturday and Sunday 12pm-3.30pm.

Click on the menu below for details:   

                                 April 2017 Cyfarthfa Castle Cafe Menu Welsh

 

 

Canolfan Cyfarthfa

Dyluniwyd Canolfan Cyfarthfa i gydweddu i gyffiniau hardd Parc Cyfarthfa. Mae’r ganolfan yn darparu cyfleusterau cynadledda cymunedol rhagorol ac yn cynnal achlysuron, digwyddiadau a gweithdai niferus trwy gydol y flwyddyn. Os hoffech ddefnyddio’r cyfleusterau hyn cysylltwch â ni. Rydym yn croesawu grwpiau cymunedol ac addysgol yn ogystal â busnesau preifat. 

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Beth Sy 'Mlaen

Dewch i weld beth sy'n digwydd ym Mharc a Chastell Cyfarthfa.

Mwy o wybodaeth