BWYSIG

Cyfarthfa Castle & Park are currently closed to the public. We will update this information when it changes. Keep Safe

X

 Sblasio a Chwarae 

 

Wedi’i leoli yng nghyffiniau hardd Parc Cyfarthfa, mae ein Pad Sblasio a’n Lle Chwarae o’r radd flaenaf yn berffaith am ddiwrnod o hwyl i’r teulu!

Mae’r Pad Sblasio’n gyfleuster chwarae rhyngweithiol sy’n rhoi oriau o hwyl; mae’n hyrwyddo chwarae’n ddiogel yn y dŵr i blant o bob oedran a gallu, a gyda’i leoliad o fewn golwg Caffi Canolfan Cyfarthfa, mae’n rhoi tawelwch meddwl i rieni allu gwylio’u plant wrth ymlacio yn y Caffi.

Mae’r cyfleuster Pad Sblasio’n dymhorol ac mae oriau agor yn amrywio trwy’r tymor ond dyma syniad:

Tymor Ysgol
Dydd Llun i ddydd Gwener 3yp - 6yh
Dydd Sadwrn a dydd Sul 11yb - 6yh

Gwyliau Ysgol
Dydd Llun i  ddydd Gwener 11yb – 6yh
Dydd Sadwrn a dydd Sul 11yb – 6yh

Gwyliau Banc
11yb – 6yh

Ffoniwch (01685) 727045 i wirio bod y cyfleuster ar agor.

Lle Chwarare
Mae’r Lle Chwaraeo’n cynnwys siglenni, fframiau dringo a llithrennau; yn berffaith i blant o bob oedran a gallu.

Mae’r Lle Chwarae ar ago trwy gydol y flwyddyn.

 

 

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Beth Sy 'Mlaen

Dewch i weld beth sy'n digwydd ym Mharc a Chastell Cyfarthfa.

Mwy o wybodaeth