Lluniau o deulu’r Crawshay: Lluniau Teuluol o 1855 i 1879 

 
Date :2019-10-08T00:00:00 Start :10:00am End :

Lluniau o deulu’r Crawshay: Lluniau Teuluol o 1855 i 1879

Bydd yr arddangosfa hon yn arddangos lluniau o deulu’r Crawshay, nifer ohonynt nad sydd erioed wedi cael eu gweld yn gyhoeddus o’r blaen. Mae’r lluniau’n dyddio o 1855 i 1879 ac maent yn gymysgedd o hunanbortreadau teuluol unigryw a thirluniau. 

Sylwch: Oherwydd y lle sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithdai Nadolig NID fydd yr arddangosfa hon ar agor i'r cyhoedd sy'n gwylio yn ystod penwythnosau 7fed - 8fed a 14eg - 15fed Rhagfyr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

 Jpeg Crawshay Photo

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Popeth sydd ei hangen arnoch ar sut i ddod o hyd i ni

Mwy o wybodaeth

Beth Sy 'Mlaen

Dewch i weld beth sy'n digwydd ym Mharc a Chastell Cyfarthfa.

Mwy o wybodaeth